Des del curs passat, l'escola participa en el programa d'atenció immediata Alerta Escolar, promogut per la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i el Servei de Salut. Amb aquesta iniciativa es pretén proporcionar al professorat la formació de primers auxilis bàsica per poder actuar davant una emergència amb aquells alumnes que presenten una patologia crònica degudament informada per les famílies. Aquesta formació la duen a terme professionals de l'àmbit sanitari, prèvia sol·licitud de l'escola.

 

Aquesta fase de formació ja està en marxa: dimarts dia 6 d'octubre els mestres d'infantil, primària i ESO reberen una primera classe magistral de Jerònia Pont, metgessa pediatra del centre de salut de Felanitx i, amb el suport del material elaborat per la conselleria, oferí les pautes per poder identificar episodis de crisis en alumnes amb al·lèrgies greus, asmàtics, diabètics o que presenten convulsions degudes a episodis epilèptics. A partir d'aquí s'explicaren quin són els medicaments que es poden subministrar per alleugerir la patologia mentre s'espera l'arribada dels serveis d'urgència mèdics.

Comença un nou grup de treball intercooperatiu: Orientacoop, format pels orientadors, pedagogs, logopedes i tot el personal que forma part del departament d'atenció a la diversitat de les nostres escoles. La reunió de contacte ha tingut lloc avui 5 d'octubre a l'escola Aula Balear, que ha fet d'amfitriona. Aquesta trobada ha estat coordinada per Enric Pozo i Jaume Seguí, president i secretari de la sectorial d'ensenyament de la UCTAIB per donar sortida a una petició de diferents escoles.

 Des d'Es Lledoner hi han assistit Verònica Sierra, mestra d'educació especial i d'atenció a la diversitat de primària i Llucia Pascual, psicopedagoga d'infantil i primària. A part de la nostra escola, també formen part d'aquesta comissió de feina , CIDE, Son Verí nou. Gorg Blau, Es Liceu i Mata de jonc.

 La finalitat d'aquesta trobada és contactar amb el personal dels altres departaments amb la idea de compartir problemàtica i informació, fer intercanvi d'estratègies per a l'aula, restablir i analitzar els protocols d'actuació, recercar estratègies de continguts molt variables per tal de poder atendre amb la millor preparació l'alumnat amb necessitats de suport educatiu.

El primer acord que han pres ha estat la redacció conjunta d'un document on quedi palesa la necessitat de major dotació humana per a aquest departament. Així mateix servirà per recordar a la Conselleria que les escoles cooperatives som escoles inclusives per definició, però estam mancades dels recursos més bàsics per poder fer front com cal a l'alumnat amb necessitats educatives de suport

 

 Benvolguts pares:

 

 

Durant aquest curs escolar hem posat en marxa una reforma i dinamització del servei de menjador per tal d'incentivar els menús saludables que s'ofereixen i fer-los assequibles al màxim a les famílies que necessitau fer-ne ús. S'ha començat per una revisió dels preus i de les condicions i es presenten a continuació les novetats més importants: eliminació del descompte per a germans i creació d'un bonus trimestral que podrà ser usat a criteri de les famílies.

 

Els preus establerts durant aquest curs són els següents:

 

Tiquets de menjador esporàdics: per a aquells que volen quedar a dinar qualque dia 6,50 €/dia
Tiquets per a alumnes fixos a menjador de dilluns a dijous 5,50 €/dia
Tiquets per a alumnes fixos a menjador de dilluns a divendres 5,00 €/dia
Bonus de 10 tiquets de menjador: són bonus trimestrals no retornables. Es contaran els trimestres d'octubre a desembre, de gener a març i d'abril a juny

60 €/10 tiquets

 

Recordem que l'adquisició de tiquets o la inscripció de l'alumnat fixo es gestiona des de la secretaria de l'escola a partir de les 9 del matí.

 

Quant als menús, s'està fent feina per readaptar-los a la cuina de temporada variada, assegurant la inclusió de tots els ingredients bàsics per a una dieta equilibrada sense que vagi en detriment de la qualitat nutricional i els sabors més preuats per als més petits. A partir d'octubre es podran consultar els menús des de la pàgina web de l'escola i fer-ne el seguiment dels canvis.

 

Aprofitam per recordar-vos que es fan menús a mida per a aquells que presenten alguna intolerància, indisposició ocasional, etc. Només cal que s'avisi al tutor o tutora del grup per a una òptima organització.

 

Moltes gràcies!

 

 

 

 Ja tornam tenir el curs en marxa! I és que l'estiu ha estat molt llarg, però ens ha passat volant! Dia 11 de setembre hem retornat a les aules i ens ha encantat reprendre les rutines del renou dels patis, dels somriures a l'entrada, l'oloreta dels quadernets sense estrenar...Tot comença a funcionar com toca!

 Amiguets nous, companys de sempre, mestres coneguts...Tot ha format part de la normalitat. A infantil els més menuts han entrat amb l'expectativa del descobriment, del joc compartit, de veure la mamà que surt pel portal però no passa res perquè a l'escola estam com a casa.

A primària també ha estat un gran dia. Tot i les ganes d'allargar la temporada de platja, han passejat cara d'alegria escales amunt, escales avall i no han tingut temps d'enyorar-se perquè els nous amics han omplert les hores del primer dia.

 El Bon dia! dels Pets ha marcat l'inici de curs d'ESO. El dia ha estat un poc més curt a secundària, però han tingut el temps suficient per fer-se a la idea del bon curs que a tots plegats ens espera.

 I com si res no hagués passat l'escola recobra la seva vida, la seva intensitat i la mantindrem fins que torni l'estació de les flors.

 Molt bon començament a tots. Endavant les atxes!