L'any 2018 la nostra escola va ser seleccionada per participar en el programa Erasmus+KA1. Es tracta d’un projecte finançat amb els fons europeus i que té com a objectiu millorar la formació dels docents i internacionalitzar els centres escolars. Es van presentar un total de 782 sol·licituds a nivell nacional i el nostre projecte, nomenat Des de la col·laboració cap a la innovació, va ser seleccionat juntament amb 437 propostes, només 10 d'elles de Balears.

Com a escola entenem que el nostre professorat s'ha de formar de manera contínua per tal de poder atendre a totes les necessitats del nostre alumnat, així com adaptar-nos als canvis de la societat. Ens hem proposat millorar sobre tot dins l'àmbit de les noves tecnologies, engrescar als nostres alumnes amb estratègies innovadores i lúdiques i no deixar de banda alumnat amb necessitats educatives específiques.