Informam que els criteris de titulació per a l'obtenció del títol GESO seran els següents:

  • Adquisició de totes les competències clau del perfil de sortida.
  • El nombre de matèries no superades no suposarà una limitació per a la titulació.

Aquests criteris es basen en la Resolució de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024

Us deixam aquí la llista de baremació per DNI de cara a l'intercanvi d'Erasmus a Dinamarca del curs 2023-2024. Els 17 primers alumnes amn major puntuació són els sel·leccionats per realitzar l'intercanvi.

Us presentam el Pla Digital de Centre, consensuat i desenvolupat pels membres encarregats de dinamitzar i millorar la Competència Digital Educativa del centre (#CompDigEdu) seguint les instruccions proporcionades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. Ha estat inclòs al Projecte Educatiu de Centre (PEC) després de ser aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar en data 10 de juliol de 2023.