Educació Infantil

A la nostra escola oferim el primer i segon cicle d’educació infantil. D’aquesta manera, un infant pot ser escolaritzat als 0 anys i seguir una mateixa línia educativa coherent amb el seu desenvolupament evolutiu. Per tant, quan l’infant és més petit, centram els esforços en cobrir les seves necessitats bàsiques per, de mica en mica, anar fomentant la seva autonomia perquè estigui preparat per començar l’etapa de primària; ja sigui a nivell de valors, habilitats socials o aspectes més estricament acadèmics.