Durant l’etapa de primària es posa especial èmfasi en l’aprenentatge de la lectoescriptura i comprensió lectora. És una etapa en què l’alumnat passa d’aprendre a llegir a aprendre llegint. És per això que cada dia es dedica un temps a la lectura a cada un dels cursos de l’etapa, cosa que ho converteix en un projecte de centre. A banda d’això, també es treballen totes les altres competències del currículum amb l’objectiu de garantir el pas a secundària amb èxit. Tot això amb l’ajuda del departament de suport que afavoreix un context d’inclusió i d’atenció a les necessitats.