Formació professional de Grau Superior

Tècnic superior en condicionament físic
Tècnic en ensenyament i animació socio-esportiva