Formació professional de Grau Mitjà

Títol de Tècnic en guia en el medi natural i temps lliure

Al curs 2014-2015 es posaren en marxa per primera vegada els estudis relacionats amb les activitats físiques a la natura. De llavors ençà, són moltes les persones que han escollit la nostra cooperativa per formar-se professionalment. La combinació de classes teòriques i pràctiques aplicades a la futura realitat professional fan que l’alumne/a surti perfectament format per a afrontar les exigències professionals del futur. Tot això, amb un equip docent totalment especialitzat amb les matèries que imparteixen.