Aquesta etapa té per objectiu preparar l’alumnat per poder afrontar amb garanties

els estudis postobligatoris. En el nostre cas, comptam també amb el programa de diversificació curricular (PDC) a 3r i 4t d’ESO. A més, també desdoblam aquells grups que l’equip docent considera per tal d’afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge i garantir els màxims nivells d’inclusivitat.