Material i equipament Grau Bàsic 2n Accés i Conservació d’Instal·lacions Esportives

290,00 IVA inclòs

Descripció

El pagament del següent import inclou els llibres de text i el material necessari de cada un dels mòduls de la part comuna i també de l’específica del Grau Bàsic en qüestió, a més de l’ús del suport digital i informàtic amb la seva extensió pertinent, les sortides programades per a desenvolupar la part pràctica del curs, així com també les eines indispensables i l’equipament distintiu i tèxtil de cada una de les àrees d’estudi.