8 M, AVUI I CADA DIA

Dia 8 de març ha irromput tenyit de lila i de reivindicació a la Cooperativa Es Lledoner, com sempre i fins que sigui necessari. Cada una de les etapes ha enfocat aquest dia de commemoració i presencialitat de la manera més idònia per arribar a l’alumnat  amb l’objectiu de fer-lo protagonista, partícip i part implicada fonamental.

A l’escoleta s’ha dedicat a totes les mares, padrines, germanes, ties, joves,…que ens ajuden dia a dia a créixer mitjançant el seu acompanyament diari. Per això a les aules, mitjançant el suport visual d’un conte, s’ha anat parlant de la consciència que tots i totes tenim i de l’habilitat i potencial per fer tot el que ens proposam. 

Diuen que darrere cada home sempre hi ha una gran dona, però nosaltres reivindicam que cap dona no ha d’estar darrere ningú, sinó senzillament en el lloc que es mereix i en igualtat. Això sí, a primària, darrere cada un dels invents que hem conegut, analitzat i experimentat aquests darrers dies dins les nostres aules en commemoració del 8M sí que hi ha una gran dona.

El nombre de dones que ocupa les primeres pàgines dels episodis destacats de la història és reduït, per això hem decidit recordar-les, hem recreat el seus invents, hem conegut la seva biografia i hem valorat, encara més, tot el que hem aconseguit gràcies a elles. No hi ha dubte que sense la seva contribució al món de la ciència, la física, la química, la tecnologia, etc, el nostre dia a dia no seria el mateix.

A secundària hem decidit dedicar tota la setmana a fer activitats distintes amb la idea de fer present la dona, de recuperar la memòria que la història ha malmenat i de donar visibilitat a un sector molt concret: les dones que han deixat la seva petjada com a inventores en qualsevol sector, ja sigui científic, tècnic, mèdic, etc. Que inventin elles! I ELLES varen inventar. Fent una paràfrasi d’Unamuno, la frase ha servit per donar nom a aquesta iniciativa. També s’ha treballat la dona com a inventora i propulsora de l’agricultura en l’època primitiva, fonamental per al canvi social que aquesta pràctica va suposar per a l’evolució dels humans i els assentaments primers.

A formació professional s’està treballant amb un qüestionari de tres preguntes dirigides a les alumnes dels graus esportius que s’enregistrarà i es difondrà per tal d’aportar una veu, un punt de vista protagonista que pretén visibilitzar la dona en el món de l’esport i la seva lluita en un sector eminentment masculí. 

A part de tot plegat, s’han lliurat els premis del concurs de microrelats que han estat organitzat pel col·lectiu Felanitx per la Igualtat. Dos alumnes de la nostra escola han resultat guanyadors de la seva categoria. Joan Bennàssar Mas, de 5è de primària, ha obtingut el primer premi en la categoria A amb el microrelat Totscom. A la categoria B, Sandra Mas Aguilera, de 2n d’ESO, ha estat guanyadora amb l’escrit Som com vull ser.