PARTICIPA A LES ELECCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies:

Us informam que el nostre centre ha començat el procés de renovació parcial del CONSELL ESCOLAR.

El consell escolar és un òrgan col·legiat de govern del centre en què estan representats tots els sectors de la nostra comunitat educativa: famílies, docents, titularitat, Personal d’administració i serveis i alumnat. És un context de participació de les famílies en la gestió i la vida del centre.

Els membres que s’han de renovar, durant aquest curs, són els següents: dos representants dels pares i mares, dos representants del claustre, dos representants de la cooperativa, un representant del PAS, dos representants de l’alumnat (secundària).

Podeu consultar AQUÍ EL CALENDARI. No obstant, les dades més significatives són aquestes:

  1. De dia 29 d’octubre a dia 3 de novembre, tothom pot consultar el cens electoral publicat a l’edifici de primària i secundària de l’escola i fer-ne les observacions oportunes a la secretaria.
  2. Dia 5 de novembre es farà la publicació definitiva dels cens.
  3. Fins dia 12 novembre es poden presentar les candidatures per escrit. S’han de fer arribar per escrit a la secretaria del centre.
  4. Dia 24 de novembre es publicaran les candidatures oficials i s’inicia la campanya electoral
  5. Dia 29 de novembre a les 12h, darrer dia perquè els pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. Seran a la secretaria de l’edifici de primària i de secundària.
  6. Dia 30 de novembre, eleccions per a l’alumnat.
  7. Dia 1 de desembre, claustre per a l’elecció del professorat i del PAS
  8. Dia 1 de desembre, eleccions per a mares i pares (o tutors legals)

Si com a pare o mare voleu presentar la candidatura, AQUÍ TENIU EL FORMULARI que cal emplenar i lliurar a la secretaria de l’escola fins dia 12 de novembre.

Moltes gràcies!