JOB SHADOWING A COPENHAGUEN (14-18 DE MARÇ 2022)

Dia 1

Hem començat la nostra visita de Usserod skole, a Horsholm, prop de Copenhaguen amb una entrevista del director.

Ens ha explicat que es tracta d’una escola pública, d’uns 500 alumnes i 50 professors. L’escola està dividida en dos nivells, 0-4 que seria equivalent a nostra primària i de 5-9 com a ESO. Usserod skole té el certificat de la millor escola tant pel que fa al benestar de l’alumnat, com als seus resultats acadèmics. El director creu que aquest èxit és déu, en part, al fet que Usserod escola es troba dins un dels municipis més rics de Copenhaguen. Dins les seves classes no trobarem alumnat amb necessitats educatives ni amb risc d’exclusió social. Les famílies són de nivell socioeconòmic alt o molt alt i donen molta importància a l’educació. Un altre aspecte que contribueix a l’èxit de l’escola és, segons el director, el benestar dels mateixos professors. La seva plantilla no és fixa, a Dinamarca, encara que sigui un col·legi públic, ningú té la seva plaça garantitzada i per obtenir-la s’han de realitzar entrevistes directament amb el centre. Els professors fan una semana de 40 hores laborals dels quals només 17-19 són lectives. Les altres hores s’aprofiten per preparació, coordinació i avaluació. 

Pel que fa al currículum, els professors tenen molta llibertat. A part d’assignatures tradicionals com podria ser danès, matemàtiques o història, els nins i nines d’aquest país també aprenen a cuinar, tenen l’assignatura de manualitats i disseny, aprenen a cosir i sempre fan dues llengües estrangeres, anglès i  francès o alemany.

Un altre tema que hem tractat amb el director ha estat el medi ambient. Ens ha sorprès descobrir que l’escola no té cap pla de reciclatge, pel que hem pogut veure la majoria dels alumnes (i professors!) utilitza paper d’alumini per als seus berenars i dins les classes només hi un sol recipient per tot tipus de rebuig. No obstant això, el director ens ha contat que l’any pròxim començaran  a fer feina en aquest aspecte, dins cada aula hi haurà fins a 10 contenidors diferents i els alumnes aprendran a reciclar bé. El mateix sistema es posarà en marxa en totes les cases de Dinamarca.

Pel que fa a l’avaluació dels alumnes, a Dinamarca són obligatoris exàmens finals en acabar el novè curs. La nota d’aquest examen decideix el futur acadèmic de l’alumne. Una curiositat és que, els alumnes no reben notes numèriques fins al penúltim curs. Només reben un comentari escrit sobre els seus punts forts i dèbils. Les notes que reben comencen amb un menys 0.3 com la nota més baixa, passen per un 0.2 que seria un aprovat, un 7 com un notable baix, un 10 com un notable alt i un 12 com la més alta possible.

Dia 2

Avui hem assistit a classes d’anglès, geografia i cuina. La que més ens ha cridat l’atenció ha estat la darrera assignatura. Els alumnes de 8è i 9è tenen aquesta assignatura com a obligatòria, fins i tot s’han de presentar a un examen final on preparen un plat per a un grup de població específic. L’escola té unes instal·laciones perfectes per impartir l’assignatura. Avui tocava aprendre sobre street food (primer fan un part teòrica) i després en grups de dos han preparat uns tacos de carn, fins i tot s’han fet les seves pròpies tortilles. Es podia veure que els gaudien molt de l’assignatura, eren molt autònoms i el seu comportament ha estat exemplar.

Dins les altres classes hem pogut veure que els nins tenen més llibertat i més autonomia que al nostre centre. Normalment, el professor explica durant uns 10-15 minuts i després els alumnes fan feina en petits grups. Tenen permès anar-se’n de la classe i treballar en un entorn que ells vulguin. Als passadissos tenen taules i cadires, també es poden anar a la biblioteca de l’escola. S’ha de dir, que la majoria dels alumnes feia la feina que tocava encara que no tenien cap tipus de supervisió per part del professor.

En general hem pogut veure que els professors no solen utilitzar cap llibre de text, tenen presentacions power point que també comparteixen amb els alumnes. En moltes assignatures els alumnes no agafaven apunts i si ho feien, ho feien amb Chromebook, pràcticament no agafen el boli. Els professors intenten fer participar als alumnes el màxim possible, cerquen com relacionar el contingut amb la vida real i són bastant permissius en qüestions de comportament (els alumnes poden menjar, beure, aixecar-se, sortir al bany sense avisar, canviar-se de lloc, seure amb els peus damunt la taula…). En canvi, l’ús del mòbil ho tenen restringit únicament als temps de lels esplais. Durant el temps de classe el professor els  recull, els guarda dins una capsa i la tanca dins un armari amb clau.

Dia 3

Avui ens han explicat un projecte pilot que fan amb els alumnes de primària i que progressivament faran amb tots els alumnes del centre. Es tracta d’un pla d’actuació de caire psicopedagògic on, mitjançant un qüestionari, es determinen les 24 fortaleses de cada alumne. Els estudiants descobreixen quins són els seus punts fort (per exemple: creativitat, empatia, lideratge) però també en quins aspectes haurien de millorar (autocontrol, espiritualitat, autoconfiança..). Una vegada tothom sap el seu “diagnòstic” es pot començar a treballar, la idea és utilitzar les fortaleses de cada alumne per millorar les destreses amb les quals la puntuació ha estat més baixa. Un projecte molt interessant!

També hem assistit a una classe d’educació física. Els alumnes aprenien diferentes tècniques de lluita per l’autodefensa. Una altra vegada hem pogut observar un ambient molt relaxat i permissiu, a la professora no la molestava en absolut que molts d’alumnes no participaven en les activitats, sortien del gimnàs, esteien amb el telèfon o simplement jugàven. No obstant, en general els alumnes gaudien molt de la classe que va acabar amb un torneig “The king/queen of the mattress” per determinar el millor lluitador/a de la classe.

Dia 4

Avui tocava visitar als més petitons de primària. Hem pogut assistir a una classe de robòtica. Els alumnes de 4t de primària treballaven per parelles, cada equip tenia un set de Lego Education i construíen un cotxe amb motor. Tant les instruccions com les passes de la programació senzilla venien amb ipad que també tenia cada parella. Una altra vegada hem pogut observar molt bon comportament per part d’alumnes i molta autonomia.

Les instal·lacions de primària són espectaculars. Pràcticament cada curs té la seva àrea de joc coberta i descoberta, tot està fet de fusta amb colors molt càlids i la sensació general és de calma i alegria. També hem pogut veure que els nins de primària comencen el dia amb música instrumental molt agradable, estàn en silenci i es preparen per al dia.

Després havíem de tenir socials amb els més grans però el professor (igual que molts altres aquesta setmana) esteia malalt. A Dinamarca funcionen amb un borsí de professors substituts als quals es poden cridar el mateix dia perquè venguin al centre. Aquests “professors” no tenen cap tipus de titulació ni preparació específica, simplement han de complir el requisit de haver acabat el batxiller. En el nostre cas es tractava d’un antic alumne de l’escola que havia decidit no començar encara amb la universitat i dedicar aquest any a viatges i feina de profe substitut. S’ha de dir que a una escola coma Usserod aquest sistema de substitucions funciona perfectament per varis motius: els alumnes tenen molt bon comportament, estan acostumats a fer feina per ells tots sols i sobre tot, els professors sempre passen a l’alumnat el planning de tota la setmana. Per tant, quan vé el professor substitut són els mateixos alumnes qui li diuen que toca fer aquesta classe.

Avui també hem aprofitat per entrevistar als alumnes. Ens han contat, entre altres coses, que molts decideixen de fer una any any extra després d’acabar el novè curs d’ESO. Es tracta d’un curs opcional, sempre ofert per pescoles privades (aquesta vegada no es tracta d’escoles gratuïtes)i de caràcter residencial. Els alumnes poden triar l’escola que més s’ajusta als seus interessos: escoles d’esport, teatre, programació etc. Segons els professors, els alumnes que cursen aquest 10è any d’ESO solen tenir més bons resultats a batxillerat (que aquí té una duració de 3 anys), probablement perquè estan més madurs.

Dia 5

Darrer dia del nostre job shadowing! Hem pogut assistir a una classe molt interessant anomenada Visual Learning Performance. Dins aquesta assignatura optativa els alumnes aprenen entre altres coses com fer una presentació correctament (els hi expliquen on han de co·local els imatges, com no carregar les diapositives de text, com incloure gràfics, vídeos), com fer una presentació oral (xerren de body language, com dinamitzar la presentació amb moviment, senyalant a la pissarra etc), com enfrentar-se als seus pors (stage fear), com fer feina en equip i també com triar els membres del seu equip (en lloc de basar-se en amistat, els ensenyen Belbin test, els alumnes descobreixen quina és la seva fortalesa per feina cooperativa – si són més creatius, més líders, més conceptuals…). Al final del curs faràn un dia de taller dins els teatre nacional amb un instructor per posar en pràctica tot el que han après i experimentar actuar damunt un escenari gran.

També hem assistit a una classe de tecnologia d’informaciò. Els alumnes creaven textos encriptats. El professor ens ha explicat que als cursos interiors es dedicaven més a programació i robòtica avançada però ara els hi fan fer coses més creatives, com per exemple com la tecnologia pot millorar els banys públics. 

Per despedir-nos, els professors de departament de ciència ens han mostrat la seva petita cerveseria que tenen montada dins els baixos de l’escola. Un projecte molt interessant:-)