TÍTOLS ESO CURS 2021-2022

Us informam que hem rebut els títols d’ESO del curs 2021-2022, podeu passar a recollir-los per la secretaria del centre.
També recordar als alumnes que varen acabar l’ESO als cursos anteriors que també tenim aquí la seva titulació.
Moltes gràcies