PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ AL 1R CICLE D’ED. INFANTIL. CURS 2023-2024

Us informam que del 13 al 31 de març estarà obert el procés d’admissió per a l’alumnat de primer cicle d’educació infantil. Hi podreu accedir a través de l’enllaç següent: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/informacia_del_procas_dadmissia/a>

Pel que fa al calendari del procés i als criteris de baremació, també els podeu consultar a: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11699/670331/resolucio-de-la-directora-general-de-primera-infan

Així mateix, s’informa que el criteri de baremació elegit pel centre és el següent:

  • Ambdós progenitors o tutors fan feina.

Per qualsevol dubteu, podeu telefonar al 971582223 o bé al 971581211.