PLA DIGITAL CENTRE

Us presentam el Pla Digital de Centre, consensuat i desenvolupat pels membres encarregats de dinamitzar i millorar la Competència Digital Educativa del centre (#CompDigEdu) seguint les instruccions proporcionades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. Ha estat inclòs al Projecte Educatiu de Centre (PEC) després de ser aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar en data 10 de juliol de 2023.