CRITERIS DE TITULACIÓ 4T ESO

Informam que els criteris de titulació per a l’obtenció del títol GESO seran els següents:

  • Adquisició de totes les competències clau del perfil de sortida.
  • El nombre de matèries no superades no suposarà una limitació per a la titulació.

Aquests criteris es basen en la Resolució de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024